Επιμήκυνση των εκτεινόντων των δακτύλων του ποδιού με τη χρήση βραχέως και μακρού εκτείνοντος Ι. Η. Βλάχος, Ι. Πετρουτσάς Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»   Η επίδραση των εκτεινόντων στην πρόκληση σφυροδακτυλίας είναι από μακρού γνωστή, γι’ αυτό και στα πρώιμα στάδια της παραμόρφωσης αρκεί η επιμήκυνση του μακρού και η διατομή ή μη του βραχέως εκτείνοντος για να αποτρέψει την [...]