Βραβείο Ελεύθερων Ανακοινώσεων για την εργασία με τίτλο: “Πρώιμο κλινικό σημείο πάσχοντος ισχίου” που ανακοινώθηκε στο 3ο Ορθοπαιδικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, 30-31 Μαΐου 2014.