Σχαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα γόνατος Στην παιδική ηλικία δεν είναι συχνές οι βλάβες των μηνίσκων. Συχνότερα πάσχει ο χόνδρος από τον οποίο αναπτύσσεται ο σκελετός των παιδιών. Τι είναι: Ο χόνδρος που καλύπτει τις αρθρικές επιφύσεις των μηριαίων κονδύλων, πιθανώς από κάποια «κάκωση» στη διάρκεια αθλοπαιδιών υφίσταται τοπική, περιγεγραμμένη νέκρωση και τελικώς τμήμα του χόνδρου αποπίπτει. Πώς εμφανίζεται Το παιδί ηλικίας [...]

Categories: Πόδια