Κατάγματα ισχίου Τα κατάγματα του ισχίου αφορούν και την κοτύλη και το μηριαίο. Τα κατάγματα της κοτύλης οφειλόμενα σε βίαιη κάκωση συνοδεύονται συνήθως και από εξάρθρημα της κεφαλής του μηριαίου (κάταγμα κοτύλης-εξάρθρημα ισχίου) (βλ. κεφάλαιο). Τα κατάγματα του μηριαίου αφορούν την κεφαλή του μηριαίου οστού (υποκεφαλικά), τη βάση του αυχένος (διαυχενικά), την περιοχή του τροχαντήρα (μείζονος και ελάσσονος) (διατροχαντήρια), [...]

Categories: Πόδια

  Φυματιώδης αρθρίτιδα (φλεγμονή ισχίου) Η φυματιώδης αρθρίτιδα του ισχίου ήταν στο παρελθόν πολύ συχνή. Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των αντιφυματικών φαρμάκων δεν υπάρχει πια σαν κλινική οντότητα. Όμως, με την έλευση μεγάλου αριθμού μεταναστών τα τελευταία χρόνια που πάσχουν από φυματίωση σποραδικά έχουμε αρχίσει να βλέπουμε πάλι φυματιώδη αρθρίτιδα του ισχίου, ισχιοαρθρακάκη. Πώς εμφανίζεται Η φυματιώδης αρθρίτιδα, [...]

Categories: Πόδια