Επιφυσιολίσθηση μηριαίας κεφαλής Η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής είναι πάθηση της προεφηβικής ηλικίας. Τι είναι Στην ηλικία αυτή, όπου η οστέινη κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο μηριαίο οστούν με συζευκτικό χόνδρο (από τον οποίο αναπτύσσεται το κόκκαλο), για κάποιο λόγο (πιθανώς ορμονικό) «γλιστράει» (η κεφαλή) πάνω από τον χόνδρο και «φεύγει» προς τα κάτω. Πότε εμφανίζεται Εμφανίζεται  πιο συχνά [...]

Categories: Πόδια

  Κοτυλομηριαία πρόσκρουση ισχίου (CAM) Η κοτυλομηριαία πρόσκρουση ισχίου αφορά μία νέα άποψη για την πιθανή αιτία εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας και που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν να εξηγηθεί. Τι είναι Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι η κύρια αιτία πρόκλησης οστεοαρθρίτιδας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η αναντιστοιχία (incongruity) κεφαλής και κοτύλης. Δηλαδή, η σφαίρα της κεφαλής δεν καλύπτεται ή δεν αντιστοιχεί [...]

Categories: Πόδια

  Παροδική οστεοπόρωση ισχίου Η παροδική οστεοπόρωση είναι ανάμεσα στις παθήσεις του ισχίου που ενώ δημιουργεί έντονα συμπτώματα όταν παρέλθει, δεν καταλείπει καμία βλάβη. Τι είναι Όπως λέει και η ονομασία, είναι ένα είδος τοπικής οστεοπόρωσης, που αφορά την κεφαλή του μηριαίου και την περιοχή μέχρι τους τροχαντήρες. Η τοπική αυτή οστεοπόρωση επηρεάζει τη λειτουργία του ισχίου και προκαλεί πόνο. [...]

Categories: Πόδια