Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης που συμβαίνουν σε τροχαία ατυχήματα και προκαλούν παράλυση των κάτω άκρων είναι βαρειές κακώσεις και χρειάζονται πάντοτε εγχείρηση. Όμως υπάρχουν και κατάγματα της σπονδυλικής στήλης που συμβαίνουν μετά την ηλικία των 50 ετών, κυρίως σε γυναίκες, που οφείλονται σε οστεοπόρωση. Τα κατάγματα αυτά μπορούν να συμβούν σε μια απλή πτώση, όταν σηκώσει κανείς απότομα ένα [...]