Χονδροπάθεια επιγονατίδας

xondropatheia1

Η επιγονατίδα, το μικρό οστάριο το οποίο ευρίσκεται έμπροσθεν του γόνατος, αποτελεί τη συνέχεια του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος, δηλαδή του τετρακεφάλου μυός. Συνδέει τον τετρακέφαλο με την κνήμη, μέσω του καταφυτικού τένοντα του τετρακεφάλου. Η επιγονατίδα λειτουργεί ως υπομόχλιο για την επίτευξη κάμψης και έκτασης του γόνατος κυλιόμενη επάνω στο μηριαίο (μηριαία τροχηλία). Η επιγονατίδα και η τροχηλία έχουν μία κατάλληλη διαμόρφωση και καλύπτονται από χόνδρο, δια αποφυγή τριβών από αυτή τη μετακίνηση.

xondropatheia2

Τη στιγμή της κάμψης-έκτασης του γόνατος, η επιγονατίδα επιβαρύνεται με τεράστιες δυνάμεις που μπορούν να φτάσουν από 3 μέχρι 20 φορές το σωματικό βάρος (σε άλματα ή αθλητικές δραστηριότητες). Η καταπόνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβες του αρθρικού χόνδρου της επιγονατίδας, που προκαλεί πόνο.

Τι είναι

Η χονδροπάθεια της επιγονατίδας, που ονομάζεται και χονδρομαλάκυνση και επιγονατιδομηριαία αρθρίτιδα, είναι βλάβη του αρθρικού χόνδρου της επιγονατίδας ή λόγω υπερβολικής καταπόνησης ή λόγω εξασθένησης της δράσης του τετρακεφάλου μυός (οπότε μετατοπίζεται χαμηλότερα και δεν αντιστοιχεί στη μηριαία τροχηλία) ή λόγω τραυματισμού ή λόγω κακής θέσης σε σχέση με τη μηριαία τροχηλία.

xondropatheia3

Πώς εμφανίζεται

Η χονδροπάθεια της επιγονατίδας εμφανίζεται σαν πόνος στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος, στην κάθοδο σκάλας, στην έγερση από κάθισμα και σαν δυσχέρεια, αλλαγής θέσης του γόνατος (πόνος) από θέση κάμψης σε έκταση, οπότε δημιουργείται και κάποιος κριγμός. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο ασθενής δεν μπορεί να μένει καθιστός επί μακρόν, με κεκαμμένο το γόνατο. Πρέπει να το τεντώσει.

xondropatheia4

Πώς ελέγχεται

Η χονδροπάθεια της επιγονατίδας συγχέεται με άλλες παθήσεις του γόνατος, όπως η ρήξη μηνίσκου, βλάβη αρθρικού χόνδρου, αρθρίτιδα γόνατος κ.ά.

Στη χονδροπάθεια της επιγονατίδας το γόνατο έχει ανώδυνη, πλήρη κάμψη (130⁰) και έκταση (0⁰). Σε πρηνή θέση με το γόνατο κεκαμμένο, στρίβοντας το πόδι έσω-έξω δεν προκαλείται πόνος. Όμοιος πόνος με τον πόνο του ασθενή παράγεται ενώ πιέζουμε την επιγονατίδα με τον τετρακέφαλο σε σύσπαση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό εύρημα στην αρθροπάθεια της επιγονατίδας.

xondropatheia5

Πώς αντιμετωπίζεται

Ο πιο απλός τρόπος θεραπείας του πόνου της επιγονατίδας είναι η αύξηση της δύναμης του τετρακεφάλου μυός, ώστε να «έλθει» η επιγονατίδα σε κατάλληλη θέση και να μην «τρίβεται».

Η ασκήσεις του τετρακεφάλου πρέπει να είναι ισομετρικές και προοδευτικά γίνονται με βάρος.

xondropatheia6

(Ισομετρική άσκηση σημαίνει το σκέλος να σηκώνεται και να κατεβαίνει τεντωμένο).

Η κάθε άσκηση διαρκεί 10’’ δευτερόλεπτα και οι επαναλήψεις αρχίζουν από δέκα (10) και φθάνουν τις τριάντα (30), τρεις φορές την ημέρα. Όταν αρχίζει η χρήση βάρους ξεκινούμε από 250 gr και φθάνουμε μέχρι 2 ½ κιλά.

Εάν τα ενοχλήματα επιμένουν, χρειάζεται ακτινογραφία επιγονατίδων κατ’ εφαπτομένη, γιατί μερικές φορές η επιγονατίδα έχει θέση ανώμαλη εν σχέση με την τροχηλία και «τρίβεται». Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργική θεραπεία.

xondropatheia7

 

 

Categories: Πόδια

Comments are closed.