Φυματιώδης αρθρίτιδα (φλεγμονή ισχίου)

flegmonisxioy1

Η φυματιώδης αρθρίτιδα του ισχίου ήταν στο παρελθόν πολύ συχνή. Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των αντιφυματικών φαρμάκων δεν υπάρχει πια σαν κλινική οντότητα.

Όμως, με την έλευση μεγάλου αριθμού μεταναστών τα τελευταία χρόνια που πάσχουν από φυματίωση σποραδικά έχουμε αρχίσει να βλέπουμε πάλι φυματιώδη αρθρίτιδα του ισχίου, ισχιοαρθρακάκη.

Πώς εμφανίζεται

Η φυματιώδης αρθρίτιδα, σαν φλεγμονή, εμφανίζεται με τα δύο χαρακτηριστικά της, δηλαδή τον πόνο στη βάδιση και στην κίνηση του ισχίου και τον συνοδό πυρετό. Ο πυρετός είναι ήπιος. Στις φλεγμονές από συνήθη μικρόβια (κόκκους – σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος) ο πυρετός είναι υψηλός (περισσότερο από 38,5⁰) και συνοδεύεται από ρίγη.

Τι είναι

Η φλεγμονή του ισχίου είναι η είσοδος μικροβίων (κόκκων) ή μυκοβακτηριδίου φυματίωσης μέσα στην άρθρωση του ισχίου συνήθως αιματογενώς (δηλαδή μέσω της κυκλοφορίας του αίματος).

flegmonisxioy2

Πώς ελέγχεται

Η φλεγμονή του ισχίου έχει εμφανή διαταραχή στην κίνηση του ισχίου σε ύπτια θέση που συνοδεύεται από πόνο. Δηλαδή υπάρχει πόνος και δυσχέρεια στην κάμψη και στις στροφές.

flegmoni3

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ακτινογραφία (σε προχωρημένα στάδια) και με τη μαγνητική τομογραφία στα αρχικά στάδια.

flegmoni4

Η παρακέντηση του ισχίου επισφραγίζει τη διάγνωση και αποκαλύπτει το είδος του μικροβίου (καλλιέργεια).

 flegmoni5

Η θεραπεία

Προϋποθέτει ακινητοποίηση σε περίπτωση κόκκου μέσω δερματικής έλξης και χρήση του κατάλληλου αντιβιοτικού (από την καλλιέργεια). Στην περίπτωση φυματιώσεως συχνά ο ασθενής οδηγείται σε χειρουργική αρθρόδεση του ισχίου. Η αρθρόδεση του ισχίου που ήταν συχνή παλαιότερα, σήμερα έχει αντικατασταθεί από την ολική αρθροπλαστική, αφού έχει εξασφαλισθεί προηγουμένως η πλήρης αποστείρωση της περιοχής από το βακτηρίδιο με αντιφυματικά φάρμακα για διάστημα έξι (6) μηνών.

flegmoni6flegmoni7

Categories: Πόδια

Comments are closed.