Σύνδρομο απιοειδούς

Ο πόνος στον γλουτό στη διάρκεια μακράς παραμονής σε κάθισμα, συνήθως υποδηλώνει πίεση του ισχιακού νεύρου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης από δισκοκήλη (βλ. «δισκοκήλη»). Όμως, μερικές φορές που η κλινική εξέταση (σημείο άρσεως σκέλους “Lassegue”) είναι αρνητική, υπάρχει πιθανότητα πιέσεως του ισχιακού νεύρου από έναν μυ και πρόκλησης πόνου που ονομάζεται το «σύνδρομο απιοειδούς».

Το ισχιακό νεύρο που προέρχεται από τις ρίζες (τα νεύρα) που εξέρχονται από τα τρήματα στο ύψος του Ο45 και Ο51 δίσκων, περνάει πίσω από τη λεκάνη και πίσω από τον μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου (βλ. αντίστοιχο άρθρο). Σε αυτή την περιοχή προσφύονται και τρεις μύες-τένοντες, οι οπίσθιοι στροφείς του ισχίου (αυτοί που γυρίζουν τον γοφό). Οι μύες αυτοί είναι ο απιοειδής, οι δίδυμοι, οι θυρεοειδείς και ο τετράγωνος μηριαίος. Το ισχιακό νεύρο περνάει μεταξύ του απιοειδούς και του μηριαίου οστού (90%) και καμιά φορά περνάει μέσα από τις ίνες του μυός (10%).

syndrapioeidous1

Το σύμπτωμsyndrapioeidous2α που σημαίνει ότι προέρχεται από την πίεση του απιοειδούς μυός είναι το αίσθημα πόνου που επιτείνεται στο κάθισμα, π.χ. σε μακρά οδήγηση.

Το άτομο για να αποφύγει τον πόνο λαμβάνει ιδιαίτερη θέση (κάθεται με κλίση μακριά από την πάσχουσα πλευρά).


Εξέταση

Δεν μπορεί στη διάρκεια του πόνου να φέρει το πάσχον πόδι πάνω στο υγιές (σταυροπόδι).

syndrapioeidous3

Σε ύπτια θέση προκαλείται πόνος στο γλουτό στην έξω στροφή του σκέλους (ισχίου), ενώ στις παθήσεις του ισχίου ο πόνος εμφανίζεται στην έσω στροφή.

Η διαφορική διάγνωση από παθήσεις του νεύρου λόγω πιέσεως από κήλη δίσκου στη μέση, ελέγχεται με την άρση του σκέλους, όπου στη δισκοπάθεια είναι θετικό, ενώ στο σύνδρομο απιοειδούς είναι αρνητικό.

Ενδεικτική δοκιμασία παθήσεως ισχίου και όχι συνδρόμου απιοειδούς:

syndrapioeidous4

Ενδεικτική δοκιμασία δισκοπάθειας και όχι συνδρόμου απιοειδούς:

syndrapioeidous5

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση του πόνου από σύνδρομο απιοειδούς δεν είναι απλή ούτε ξεκάθαρη. Συνήθως ο πόνος διακόπτεται μόλις διακοπεί το κάθισμα κι ο ασθενής εγερθεί και βαδίσει.

Οι διατάσεις του σκέλους (του γλουτού) υποβοηθούν στην ανακούφισή του. Επίσης η τοπική παγοθεραπεία.

 syndrapioeidous6

Categories: Uncategorized

Comments are closed.