Πάρεση ωλενίου νεύρου

Η πάρεση του ωλενίου νεύρου εκδηλώνεται με αιμωδία (μούδιασμα) του μικρού δακτύλου και του παραμέσου.

Το χέρι νευρούται και λειτουργεί, επιτυγχάνοντας τις κινήσεις που το καθιστούν πραγματικό εργαλείο για τον άνθρωπο, από τρία νεύρα (τα ζώα, ακόμη και οι πίθηκοι, δεν έχουν αυτή την ικανότητα). Από το μέσο νεύρο (το οποίο όταν πάσχει, πιεζόμενο στoν καρπιαίο σωλήνα, αδυνατεί να συλλάβει μικρά αντικείμενα, βλ. οικείο κεφάλαιο), από το κερκιδικό, που δίνει δυνατότητα έκτασης (έκταση του καρπού, άνοιγμα των δακτύλων – μούντζα) και κίνηση αντίχειρα στο ωτοστόπ και το ωλένιο, που πάσχει πιεζόμενο πίσω από τον αγκώνα (στους γραφείς, οι οποίοι ακουμπάνε μόνιμα τον αγκώνα στο γραφείο στη διάρκεια της εργασίας τους).

olenio1

Διάγνωση

Ο πάσχων αδυνατεί να κρατήσει τα δάκτυλα κλειστά και «χάνεται» η προβολή του μυός όταν «σφίξουμε» τον αντίχειρα στην παλάμη.

olenio2

Θεραπεία

Σε αρχόμενες καταστάσεις η κάλυψη του αγκώνα με ένα αφρολέξ ώστε να μην πιέζεται το νεύρο, συνήθως αρκεί.

olenio3

Σε προχωρημένες καταστάσεις, στο χέρι εμφανίζεται εικόνα βαρείας, προχωρημένης παράλυσης και χρειάζεται εγχείρηση πίσω από τον αγκώνα (βοθρίο του ωλενίου), αφού προηγηθεί ηλεκτρομυογράφημα, που θα αναδείξει το μέγεθος της βλάβης.

Categories: Δάκτυλα, Χέρια

Comments are closed.