Κύφωση

kyfosi1

Κύφωση ονομάζεται η επίταση της καμπύλης της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, η οποία δημιουργεί χαρακτηριστική παραμόρφωση. Η κύφωση διακρίνεται σε εφηβική (νεανική) και κύφωση των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση.

kyfosi2

Η νεανική κύφωση είναι οντότητα παθολογική, που έχει και διεθνές όνομα. Λέγεται νόσος του Scheuermann. Εμφανίζεται στα κορίτσια όταν αρχίσει η διόγκωση των μαστών στην ήβη, οπότε προσπαθούν από αιδημοσύνη να τους αποκρύψουν. Στα αγόρια κατά την ήβη όταν προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σαν κάτι ιδιαίτερο, βάζοντας τα χέρια στις τσέπες και παίρνοντας ύφος αδιάφορο.

kyfosi3

Η κύφωση των υπερηλίκων γυναικών οφείλεται σε σφηνεοειδή παραμόρφωση των θωρακικών σπονδύλων λόγω οστεοπόρωσης (γι’ αυτό και είναι συχνότερη σε γυναίκες).

kyfosi4

Συνήθως επιτείνει μια προϋπάρχουσα νεανική κύφωση. Οι βαρείς μαστοί έχουν επίδραση στην εμφάνιση της κύφωσης των ενήλικων και υπερηλίκων γυναικών.

Έλεγχος

Δίνουμε εντολή να κάμψει τον κορμό προς τα εμπρός (επίκυψη). Στην κύφωση υπάρχει μια σημαντική δυσκολία να φτάσουν τα χέρια στο έδαφος. Παρατηρούμε στη ράχη την εμφάνιση μεγάλης κυρτότητας.

kyfosi5

Στην παραγγελία έγερσης, οπότε προηγείται η κεφαλή, ακολουθεί η πλάτη και έπεται η μέση, στη φάση έκτασης της πλάτης, η παραμόρφωση παραμένει κι ο κορμός εγείρεται από τη μέση.

Αντιμετώπιση

Η νεανική κύφωση αντιμετωπίζεται επιτυχώς με ασκήσεις υπερεκτάσεως.

kyfosi6

Αλλά η άσκηση πρέπει να γίνεται συστηματικά και επί μακρόν.

Η δυνατότητα βελτίωσης με ασκήσεις, φθάνει για τα κορίτσια μέχρι την ηλικία των 16 και στα αγόρια μέχρι τα 17. Μετά τον χρόνο αυτό, λόγω «κλεισίματος» των επιφυσιακών χόνδρων, δεν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Γι’ αυτό εάν η ηλικία πλησιάζει αυτό το όριο, χρησιμοποιούμε κηδεμόνες διόρθωσης που διορθώνουν την παραμόρφωση.

kyfosi7

Στις μεσήλικες – υπερήλικες γυναίκες, εάν η παραμόρφωση είναι επώδυνη χρησιμοποιούμε ειδικούς κηδεμόνες (3 σημείων) για στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

Σε περιπτώσεις πρόσφατης παραμόρφωσης (κάταγμα) που φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία, εγχύουμε ακρυλικό τσιμέντο (κυφοπλαστική) για στήριξη του σπονδύλου.

kyfosi8

Στις παραμορφώσεις λόγω οστεοπόρωσης, είναι υποβοηθητικές οι ασκήσεις ραχιαίων και απαραίτητη η αντιοστεοπρωτική θεραπεία με φάρμακα.

Comments are closed.