Κοκκυγοδυνία

Kokkygodynia1

Ο κόκκυγας είναι το τελευταίο τμήμα της σπονδυλικής στήλης. Στα ζώα αντιπροσωπεύεται από την ουρά. Στον άνθρωπο έχει υποστραφεί, δεν έχει λειτουργικό ρόλο, δεν περιέχει νεύρα. Μερικές φορές όμως προκαλεί πόνο, την κοκκυγοδυνία.

Που οφείλεται

Κοκκυγοδυνία μπορεί να προκληθεί από αλλαγή της θέσης του κόκκυγα, είτε λόγω κάκωσης (κάταγμα) είτε λόγω απότομης πλήξης, όπως πτώση από το κάθισμα, πλήξη σε σέλλα ποδηλάτου, μηχανής, σκάφους, οπότε αυξάνει η φυσιολογική κύρτωση του κόκκυγα.

Kokkygodynia2

Πώς ελέγχεται

Με το άτομο σε πρηνή θέση πιέζουμε το κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης με τον δείκτη.

kokkygodynia3

Πάνω από τη σχισμή των γλουτών αντιστοιχεί το ιερό, μέσα στη σχισμή αντιστοιχεί ο κόκκυγας.kokkygodynia4

Πώς επιβεβαιώνεται

Η κοκκυγοδυνία ταλαιπωρεί αρκετά άτομα που αναγκάζονται να κυκλοφορούν μεταφέροντας ένα φουσκωμένο μαξιλάρι, για να μπορούν να καθίσουν.

Η θεραπεία είναι η διόρθωση της αυξημένης κυρτότητας του κόκκυγα με δακτυλική πίεση μέσω του ορθού.

kokkygodynia5

Αυτό επιτυγχάνεται με τοπική αναισθησία (με γέλη τοπικού αναισθητικού) και χειρισμό ανάταξης. Μετά την ανάταξη ο πάσχων νοιώθει άμεσα τη διαφορά. Πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα τριών εβδομάδων με ψυχρά λουτρά για συμπλήρωση της θεραπείας.

 

Categories: Uncategorized

Comments are closed.