Κατάγματα μηριαίων κονδύλων

Τα κατάγματα αυτά δεν είναι τόσο συχνά όσο τα κατάγματα της περιοχής των τροχαντήρων. Συνήθως αφορούν νεαρά άτομα και επισυμβαίνουν στη διάρκεια εργατικών ή τροχαίων ατυχημάτων (πτώση από μοτοσυκλέτα).

Τι είναι

Τα κατάγματα αυτά αφορούν την περιοχή των μηριαίων κονδύλων και μπορεί το κάταγμα να συμβεί ύπερθεν των κονδύλων (υπερκονδύλιο) ή κατά τη διάρκεια του ατυχήματος να διαχωρισθούν οι κόνδυλοι (διακονδύλιο) ή να είναι συνδυασμός (υπερ-διακονδύλιο).

Τα διακονδύλια κατάγματα είναι πιο σοβαρά, γιατί διαταράσσεται η αρχιτεκτονική της άρθρωσης του γόνατος, που μπορεί να οδηγήσει αρθρίτιδα.

Αναλόγως του είδους του κατάγματος είναι και η αντιμετώπισή του.

Πώς εμφανίζεται

Τα κατάγματα της περιοχής των κονδύλων, προκαλούν σημαντική παραμόρφωση στην περιοχή πάνω και στο γόνατο, που προκαλεί κριγμό και έντονο πόνο σε κάθε προσπάθεια κίνησης. Το πόδι εμφανίζει μια παράδοξη παραμόρφωση, σαν να έχει «διπλό γόνατο».

Πώς αντιμετωπίζεται

Χρειάζεται νοσοκομειακή αντιμετώπιση. Η μεταφορά γίνεται με το γόνατο σε νάρθηκα (μονό ή διπλό) που πιάνει από τη μέση του μηρού μέχρι τη μέση της κνήμης.

Τα υπερκονδύλια κατάγματα χωρίς μετατόπιση μπορούν να αντιμετωπισθούν με γύψο για διάστημα 1 ½ μηνός.

Τα μετατοπισμένα αντιμετωπίζονται χειρουργικά ή με γωνιώδη ήλο τύπου Muller ή Richard’s (που χρειάζεται όμως μεγάλη τομή) ή με ανάστροφο ήλο μέσω του γόνατος (με μια μικρή τομή στο γόνατο).

Στα κατάγματα αυτά είναι απαραίτητη η ασφαλής σταθεροποίηση, ώστε να αρχίσει ο τραυματίας ταχεία κινητοποίηση του γόνατος, γιατί διαφορετικά προκαλείται πολύ συχνά περιορισμός της κάμψης του γόνατος (αγκύλωση). Στην έγκαιρη κινητοποίηση έχει ένδειξη και η χρήση μηχανήματος CPM, ώστε να αποφευχθεί η αγκύλωση της άρθρωσης. Τα κατάγματα αυτά, για να είναι ασφαλή να φορτισθούν ελεύθερα, χρειάζονται χρόνο πάνω από δύο μήνες. Όλοι οι ασθενείς χρειάζονται αντιπηκτική αγωγή για 1 ½ μήνα.

Categories: Πόδια

Comments are closed.