Κατάγματα ηβοϊσχιακών κλάδων

Ενώ τα κατάγματα της λεκάνης οφείλονται σε μεγάλης βίας τραυματισμό και είναι πολύ βαρεία κάκωση με κινδύνους για τη ζωή του ανθρώπου, τα κατάγματα των ηβοϊσχιακών κλάδων είναι ελαφράς επίπτωσης κατάγματα, που συμβαίνουν συνήθως στη γεροντική ηλικία από κάκωση σε απλή πτώση.

katagmaivoisxiakon1

Τι είναι

Τα κατάγματα αυτά αφορούν τα δύο οστά που «κλείνουν» προς τα εμπρός τον δακτύλιο της λεκάνης και συνδέονται με μία άρθρωση – συνδέσμωση, την ηβική σύμφυση.

Πώς εμφανίζονται

Μετά από πτώση παρουσιάζεται πόνος χαμηλά εμπρός στην περιοχή του ενός ισχίου, που επιτείνεται στη βάδιση.

Πώς ελέγχονται

Η διαφορά του κατάγματος του ηβοϊσχιακού κλάδου από το κάταγμα του ισχίου είναι η διατήρηση της φυσιολογικής κινητικότητας του ισχίου (σε θέση πρηνή – «σημείο Βλάχου») που επηρεάζεται πολύ στα κατάγματα του ισχίου.

katagma2

Το μόνο που επηρεάζεται στο κάταγμα του ηβοϊσχιακού κλάδου είναι η αδυναμία άρσεως του σκέλους τεντωμένου με αντίσταση.

katagma3

Πώς επιβεβαιώνεται: Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με απλή ακτινογραφία.

Πώς αντιμετωπίζεται: Το κάταγμα του ηβοϊσχιακού κλάδου (πάντα είναι ετερόπλευρο) δεν χρειάζεται μακρά παραμονή στο κρεβάτι (ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα). Τους συστήνουμε να βαδίζουν χρησιμοποιώντας «Π» για είκοσι (20) ημέρες και να παραμένουν αρκετά καθισμένοι. Χρησιμοποιούμε απλά αναλγητικά για τον πόνο.

Σε ηλικιωμένα άτομα, γυναίκες με οστεοπόρωση, μπορεί το κάταγμα να καθυστερήσει να κολλήσει (πώρωση) επί μακρόν.

Categories: Uncategorized

Comments are closed.