Κακώσεις γόνατος

Kakosigonatos1

Οι κακώσεις γόνατος αφορούν τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του γόνατος, δηλαδή τους μηριαίους και κνημιαίους κονδύλους και την επιγονατίδα, μπορεί να αφορούν τους συνδέσμους (χιαστός πρόσθιος – οπίσθιος, πλάγιοι), τους μηνίσκους (έσω, έξω) και τον αρθρικό χόνδρο.

kakosigonatos2

Κάκωση του γόνατος μπορεί να προέλθει από βίαιο τραυματισμό (τροχαίο με μοτοσυκλέτα) ή πτώση από ύψος (κάταγμα κονδύλων). Οι κακώσεις των συνδέσμων και των μηνίσκων μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια βίαιων αθλητικών κακώσεων και συμβάντων. Ο αρθρικός χόνδρος μπορεί να υποστεί έμμεση κάκωση (πτώση και πλήξη από μικρό ύψος) και προοδευτικά, λόγω οιδήματος των υποκειμένων οστών να προκληθεί νέκρωση.

kakosigonatos3

Η συλλογή αίματος μέσα στο γόνατο (αίμαρθρο) μπορεί να είναι απότοκος κατάγματος ή ρήξεως του προσθίου χιαστού και χρειάζεται ακτινολογικό έλεγχο για αποκλεισμό οστικής συμμετοχής.

Η συλλογή υγρού (ύδραρθρος) συνήθως είναι αποτέλεσμα ρήξεως ενός εκ των δύο μηνίσκων (έσω, έξω) μετά από αθλητική κάκωση.

Η ρήξη του προσθίου χιαστού ή κάποιου μηνίσκου στη διάρκεια βίαιου αθλητικού συμβάντος, συνοδεύεται από οξύ πόνο τη στιγμή της κάκωσης και διόγκωση του γόνατος με την παρέλευση των ωρών.

Η αντιμετώπιση των ανωτέρω κακώσεων εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης και μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική (βλ. κεφάλαιο).

Categories: Πόδια

Comments are closed.