Επιφυσίτιδα κνημιαίου κυρτώματος (Osgood)

epifysitida1

Στην εφηβική ηλικία συχνά οι γονείς και βέβαια οι έφηβοι ανησυχούν για ένα πόνο που εμφανίζεται στο γόνατο, κυρίως μετά αλλά και κατά τη διάρκεια αθλοπαιδιών. Ονομάζεται και επιφυσίτιδα Osgood.

epifysitida2

Τι είναι

Ο επιφυσιακός χόνδρος στο άνω μέρος της κνήμης απ’ όπου μεγαλώνει το οστούν και όπου καθηλώνεται ο επιγονατιδικός τένοντας κατά την έντονη άθληση, λόγω σύσπασης του τετρακεφάλου μυός, ερεθίζει τον χόνδρο και σπάνια τείνει να τον ξεκολλήσει.

epifysitida3

Πώς ελέγχεται

Ο έφηβος, κυρίως παιδιά που ασκούνται πολύ (ποδόσφαιρο, κ.ά.) εμφανίζουν στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος μια διόγκωση (η οποία δημιουργεί συχνά και φόβο ότι πρόκειται για όγκο). Η προβολή αυτή είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη (συνήθως είναι επώδυνη περισσότερο η μία πλευρά) και λίγο θερμή.

Για επιβεβαίωση χρειάζεται ακτινογραφία των γονάτων σε πλάγια λήξη (Profile) για να αποκλεισθεί η πιθανότητα όγκου (σπάνια μεν, αλλά υπάρχει) και να σταδιοποιηθεί η αλλοίωση για τη θεραπεία.

epifysitida4

Θεραπεία

Σε περιπτώσεις που η ακτινογραφία δείχνει ότι ο χόνδρος κινδυνεύει να ξεκολλήσει χρειάζεται ακινητοποίηση του γόνατος με γύψινο νάρθηκα για τρεις εβδομάδες. Στις άλλες περιπτώσεις αρκεί η αποφυγή καταπόνησης με αθλοπαιδιές για τρεις (3) μήνες (ποδόσφαιρο, ποδήλατο).

epifysitida5

Categories: Πόδια

Comments are closed.