Δισχιδής ράχη

Η δισχιδής ράχη (Spina Bifida) δεν είναι πάθηση. Είναι ανατομική κατάσταση που ανακαλύπτεται τυχαία σε άτομα με οσφυαλγία που υποβάλλονται σε ακτινολογικό έλεγχο.

Η δισχιδής ράχη οφείλεται σε ατελή σύγκλειση του τόξου που περιβάλλει τον νωτιαίο σάκο και κλείνοντας δημιουργεί την ακανθώδη απόφυση.

disxidisraxi1

Η ανεπάρκεια αυτή σύγκλεισης δεν δημιουργεί προβλήματα παρά σπανιότατα, όταν πραγματικά δεν συμπληρώνεται η σύγκλειση του δακτυλίου σε μεγάλη έκταση, οπότε προβάλλει ο νωτιαίος σάκος κάτω από το δέρμα και νεογέννητο εμφανίζει κινητικά προβλήματα. Τότε λέγεται μηνιγγοκήλη.

disxidisraxi2

Στις συνήθεις περιπτώσεις ατελούς δισχιδούς ράχης, επειδή οι οπίσθιοι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης σταματούν ψηλότερα, φαίνεται ότι δημιουργείται μια ανεπάρκεια στήριξης (αστάθεια) των τελευταίων δύο σπονδύλων (η δισχιδής ράχη αφορά τους τελευταίους δύο οσφυϊκούς σπονδύλους και τον πρώτο ιερό) με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως «μαύροι» δίσκοι στη μαγνητική τομογραφία.

disxidisraxi3

Ο «μαύρος» δίσκος συνήθως εκφράζεται με χρόνια οσφυαλγία, χωρίς νευρολογικά ευρήματα.

Πώς ελέγχεται: Η δισχιδής ράχη είναι τυχαίο ακτινολογικό εύρημα και δεν δίνει κλινικά σημεία στην εξέταση.

Πώς αντιμετωπίζεται: Δεν χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Είναι ανατομική παραλλαγή χωρίς επιπτώσεις.

Categories: Uncategorized

Comments are closed.