Διάστρεμμα ποδοκνημικής

Diastremmapodoknimikis1

Οι αρθρώσεις της ποδοκνημικής (του αστραγάλου) είναι δύο από τις μεγάλες αρθρώσεις του σκελετού, οι οποίες πάσχουν όπως και οι αρθρώσεις ώμου, ισχίου, γόνατος, από τους συνδέσμους που τις συγκρατούν, από τον χόνδρο και από τα οστά.

Η ποδοκνημική άρθρωση δημιουργείται από τρία οστά. Από το κάτω μέρος της κνήμης, που αρθρούται με τον αστράγαλο και του μεταφέρει το βάρος του σώματος. Η εσωτερική πλευρά του αστραγάλου καλύπτεται από μία προβολή της κνήμης, το έσω σφυρό (τον έσω αστράγαλο). Η έξω πλευρά του καλύπτεται από το δεύτερο οστούν, την περόνη, που δημιουργεί το έξω σφυρό (τον έξω αστράγαλο).

Diastremmapodoknimikis2

Τα οστά αυτά συγκρατούνται στη θέση τους (αρθρούνται) με συνδέσμους ισχυρούς (πλάγιους). Από αυτούς οι πιο ισχυροί είναι ο έξω και ο έσω πλάγιος. Η άρθρωση που δημιουργείται, η ποδοκνημική, επιτρέπει την κίνηση προς τα επάνω -ραχιαία έκταση μέχρι 10°-15° και πελματιαία κάμψη μέχρι 30°.

Diastremmapodoknimikis3

Επίσης, η ελαστικότητα του πλαγίου συνδέσμου επιτρέπει μια ελαφρά πλαγιο-πλάγια ελαστικότητα την άρθρωση.

Τι είναι το διάστρεμμα

Όταν το πόδι γυρίζει προς τα έσω κατά τη φάση μίας πτώσης, τότε επισυμβαίνει κάποια κάκωση, συνήθως του έξω πλαγίου συνδέσμου.

Diastremmapodoknimikis4

Ο σύνδεσμος αυτός έχει τρεις μοίρες που συνδέουν την περόνη (έξω σφυρό) με τον αστράγαλο. Συχνά μία από τις μοίρες του συνδέσμου υφίσταται ρήξη. Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος που ονομάζεται δελτοειδής, λόγω σχήματος, παθαίνει ρήξεις όταν συνοδεύει κάταγμα του έξω σφυρού.

Diastremmapodoknimikis5

Πώς εμφανίζεται

Μετά από στραβοπάτημα που το πόδι γυρίζει προς τα μέσα, προκαλείται οξύς πόνος και πρήξιμο σχεδόν αμέσως στην περιοχή του έξω σφυρού.

Diastemmapodoknimikis6

Πώς ελέγχεται

Με τον δείκτη πιέζουμε το άκρο της περόνης, ψηλαφώντας το οστούν. Εάν πονάει το κόκκαλο, ίσως υπάρχει κάταγμα.

Diastremmapodoknimikis6

Εάν πονάει το πρήξιμο, μάλλον πρόκειται για διάστρεμμα. Στο κάταγμα υπάρχει πόνος, αλλά η βάδιση δεν αναστέλλεται.

Πώς αντιμετωπίζεται

Σταθεροποιούμε την ποδοκνημική με λευκοπλάστ και περιορίζουμε την κινητικότητά της, με ένα ελαστικό επίδεσμο.

Diasrtemmapodoknimikis7

 

 

Categories: Πόδια

Comments are closed.