Διάσταση ηβικής σύμφυσης

diastasi1

Η ηβική σύμφυση είναι το πρόσθιο ανατομικό στοιχείο της λεκάνης όπου το ένα λαγόνιο μέσω των ηβοϊσχιακών κλάδων «κλείνει» τον δακτύλιο της λεκάνης «ακουμπώντας» την απέναντι πλευρά.

diastasi2

Η ηβική σύμφυση είναι μία συνδέσμωση, δηλαδή μία άρθρωση χωρίς κίνηση, που επιτρέπει απλώς μικροκινήσεις στη διάρκεια του τοκετού.

diastasi3

Σε γυναίκες μετά πολλαπλούς τοκετούς μπορεί να χαλαρώσουν οι σύνδεσμοι της άρθρωσης και να μείνει η ηβική σύμφυση λίγο «ανοικτή». Την κατάσταση αυτή την ονομάζουμε διάσταση ή υπεξάρθρημα.

diastasi4

Φυσικά, σε βαρείες κακώσεις της λεκάνης με κάταγμα των λαγονίων και περιστροφή (βλέπε κεφάλαιο) εκτός από υπεξάρθρημα των ιερολαγονίων, συνυπάρχει και υπεξάρθρημα (τραυματικό) της ηβικής σύμφυσης.

diastasi5

Συμπτώματα

Το υπεξάρθρημα – διάσταση της ηβικής σύμφυσης σε πολύτοκες γυναίκες, συνήθως περνάει απαρατήρητο και διαγιγνώσκεται τυχαία σε ακτινογραφία. Μερικές φορές δημιουργεί ένα αίσθημα βάρους μπροστά στο εφηβαίο. Μπορεί να συνοδεύει κυστεοκήλη (δηλ. πρόπτωση του κόλπου). Σε ακράτεια ούρων έχει παρατηρηθεί συνύπαρξη απλής διάστασης της ηβικής σύμφυσης που δεν σχετίζεται όμως βιβλιογραφικά με την ακράτεια.

Πώς ελέγχεται

Μόνο ακτινολογικά. Είναι τυχαίο εύρημα.

Πώς αντιμετωπίζεται

Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση εκτός της περίπτωσης εκ τραυματισμού και καταγμάτων, οπότε χρειάζεται «γεφύρωση» και σταθεροποίηση με ειδική πλάκα και βίδες.

diastasi6

Categories: Uncategorized

Comments are closed.