Γάγγλιο καρπού

Το γάγγλιο του καρπού είναι μια διόγκωση που εμφανίζεται στην ραχιαία επιφάνεια του καρπού στο χέρι. Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί και στη ραχιαία επιφάνεια της παλάμης.

Στην ψηλάφηση φαίνεται σκληρό σαν κόκκαλο. Όμως, στην πραγματικότητα είναι μια κύστη της άρθρωσης του καρπού που περιέχει υγρό της άρθρωσης, παχύρευστο, σαν μέλι (με μεγάλο ιξώδες).

Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι όγκος.

gagglio1       gagglio2


Θεραπεία

Αντιμετωπίζεται είτε με χειρουργική αφαίρεση (αλλά μπορεί να ξαναεμφανισθεί) είτε με θραύση.

Θραύση: Ακινητοποιώντας τον καρπό, πλήττουμε απότομα το γάγγλιο με ένα βαρύ βιβλίο. Εάν δεν έχει παρέλθει πολύς χρόνος από την εμφάνισή του, ρηγνύεται το περίβλημα της κύστης, το υγρό εκχέεται στην άρθρωση και ιάται πλήρως. Μετά τη θραύση είναι σκόπιμο να επιδεθεί ο καρπός με ελαστικό επίδεσμο για πέντε (5) ημέρες.

gagglio3

gagglio4

Categories: Χέρια

Comments are closed.